* 13.04.1954

V roku 1977 bol po absolvovaní Vojenskej vysokej školy vo Vyškove na Morave prijatý v hodnosti poručík za vojaka z povolania. Po ukončení štúdia ostal na škole pôsobiť ako veliteľ čaty. V roku 1979 bol ustanovený do funkcie veliteľa roty školského práporu v Martine. Od roku 1981 začal svoju vojenskú pedagogickú činnosť v Martine, a potom v Liptovskom Mikuláši. Tam postupne pôsobil v rôznych pedagogických funkciách. V roku 1994 stal vedúcim Katedry mechanizovaného a tankového vojska.

V roku 1996 absolvoval kurz francúzskeho jazyka v Kanade. Po návrate bol ustanovený do funkcie prorektora pre vedeckú činnosť a v roku 1997 sa stal dekanom fakulty pozemného vojska vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

V roku 2000 absolvoval štúdium na Akadémii obrany ozbrojených síl v Paríži a po jeho absolvovaní začal v hodnosti plukovníka gšt. pracovať v riadiacich štábnych funkciách na Generálnom štábe OS SR.

V roku 2004 bol ustanovený do funkcie náčelníka Štábu požiadaviek a dlhodobého plánovania Generálneho štábu. Svoju činnosť tam ukončil v roku 2007.

Koncom roka 2007 prešiel do služieb vojenskej diplomacie, kde sa stal na slovenskom veľvyslanectve vo Francúzsku pridelencom obrany pre Francúzsko, Španielsko, Portugalsko a Taliansko.

Do prvej generálskej hodnosti brigádny generál ho prezident SR vymenoval 26. augusta 2004.

 

 

Miesta vojenského pôsobenia

Slovensko: Martin, Liptovský Mikuláš, Bratislava
Česko: Vyškov na Morave
Francúzsko: Paríž
Iné krajiny: Kanada, Španielsko, Portugalsko, Taliansko

 

Ocenenia

Medaila „Za službu vlasti“, Medaila „Za zásluhy o obranu vlasti“, Pamätná medaila ministra obrany I. stupeň, Medaila „Za vernosť ozbrojeným silám“ II. Stupeň, Čestný odznak ozbrojených síl SR I. stupeň, Rád Francúzskej republiky „Veliteľ národného radu za zásluhy“ (L’Ordre National du Mérite), a ďalšie.

« späť