* 27.05.1961

Roku 1976 absolvoval základnú školu v obci Solčany a potom študoval na Strednej odbornej škole strojárskej v Bratislavských automobilových závodoch. V roku 1979 nastúpil do odbornej vojenskej školy v Martine a rok nato sa prihlásil ako študent na Vojenskú akadémiu K. Gottwalda v Bratislave. V priebehu prvého ročníka vykonal náhradnú vojenskú službu a 1.1. 1981 bol v hodnosti rotmajstra prijatý za vojaka z povolania. Po skončení štúdia bol v júli 1984 vymenovaný do prvej dôstojníckej hodnosti poručíka a rok nato mimoriadne povýšený do hodnosti nadporučíka. Následne pôsobil v rôznych štábnych funkciách na stupni prápor – divízia  v rámci veliteľstva  Západného  vojenského  okruhu. V roku 1987 bol premiestnený do Trenčína a zaradený do samostatného prevádzkového práporu veliteľstva Východného vojenského okruhu, V roku 1988 bol povýšený na kapitána.

Od roku 1991 pôsobil na veliteľstve 13. tankovej divízie v Topoľčanoch ako náčelník oddelenia výchovy a kultúry.

V roku 1992 bol povýšený na majora a akrátko nato absolvoval postgraduálne štúdium vojenskej sociológie.

Po vzniku Slovenskej republiky sa stal dôstojníkom formujúcej sa Armády SR. V rokoch 1994-1998 zastával rôzne veliteľské funkcie na stupni divízia – armádny zbor, pričom v roku 1996 bol povýšený do hodnosti podplukovníka. V priebehu rokov 1997-1998 medzitým absolvoval štúdium v kanaddskom Bordene a medzinárodný kurz štábnych dôstojníkov v holandskom Ypenburgu. Hneď v máji 1998 nastúpil službu na Ministerstve obrany SR vo funkcii zástupcu riaditeľa oddelenia prípravy podkladových materiálov pre hlavných funkcionárov rezortu sekcie zahraničných vzťahov (SEZAV, neskoršie SEIZAV) k medzinárodným rokovaniam. Následne bol ustanovený za riaditeľa odboru medzinárodnej integrácie a v čase washingtonského samitu v roku 1999, ktorý rozhodol o prijatí nových členských krajín do Severoatlantickej aliancie, pôsobil ako riaditeľ odboru NATO v sekcii zahraničných vzťahov Ministerstva obrany SR.

Paralelne s vykonávanou funkciou zastával od mája 2002 aj pozíciu podpredsedu výboru a povereného zástupcu generálneho riaditeľa SEIZAV. Bol priamo zodpovedný za komunikáciu medzi Slovenskom a štruktúrami NATO v Bruseli a plne zodpovedný za realizáciu prístupového procesu SR do NATO.

V čase od augusta 2000 do februára 2001 úspešne absolvoval Obrannú akadémiu NATO v Ríme. Bolo mu priznané označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt) a po povýšení na plukovníka gšt. bol ustanovený za pridelenca obrany SR v Poľsku.

Po návrate  z Varšavy pôsobil do roku 2005 ako náčelník odboru integrácie medzinárodných vzťahov a štandardizácie Generálneho štábu OS SR.

V januári 2007 nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR. V tejto funkcii bol 23.1. 2008 vymenovaný do hodnosti brigádneho generála.

Od júna 2008 do marca 2011 sa stal opätovne pridelencom obrany SR vo Varšave.

Dňom 31.3. 2011 skončil služobný pomer profesionálanleho vojaka.

V roku 2013 bol opätovne reaktivovaný a vyslaný do zahraničia ako pridelenec obrany Slovenskej republiky v Turecku.

Brigádny generál Ing. Jozef VIktorín je ženatý a žije v Solčanoch (okres Topoľčany).

Členom Klubu generálov Slovenskej repubiky je od 13. augusta 2008.

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1989,  Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 1999,  Pamätná medaila k 50. výročiu SNP – 2000,  Pamätná medaila Ministerstva obrany Poľskej republiky pre veteránov – 2004 (poľ),  Za vernosť ozbrojeným silám SR  II. st. – 2004,  Pamätná medaila ministra obrany SR k 60. výročiu skončenia druhej svetovej vojny – 2005,  Medal Pro Memoria – 2005 (poľ),  Missio Reconcilations – 2005,  Medaila M.R. Štefánika II. st. – 2006, Medal Wojska Polskiego I. st. – 2006,   Pamätná medaila ministra obrany SR II. st. – 2006,  Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2007,  Medaila vojenskej spravodajskej služby II. st. – 2008,  Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008,  Za vernosť ozbrojeným silám SR  I. st. – 2009,  Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Medaila vojenskej spravodajskej služby III. st. – 2009,  Krzyź Kawalerski Orderu Zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej – 2011 (poľ), Pamätný kríz  NGS ÔS SR II. stupňa(24.05.2016), Pamätný kríz NGS ÔS SR  I. stupňa,(11.12.2017), Medaila Vojenského spravodajstva 3.stupna(11.12.2017), Pamätná medaila Riaditeľa Vojenského Spravodajstva(17.10.2017), Turkish Armed Forces Order  Of Merít  udelená prezidentom TR, (2017)

        

« späť