* 23.04.1962

Narodený:  23. apríla 1962 v Kežmarku

Vzdelanie: 
1993 – Akadémia PZ, špecializačné policajné vzdelanie
1982 – 1987 Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu, učiteľský smer 
1978 – 1981 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Michalovce, Odbor technická obsluha prostriedkov výpočtovej techniky

 

Priebeh zamestnania:
15. máj 2012 – prezident PZ 
2010 – 2011 ÚJKP Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre 
2005 – 2010 riaditeľ Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ MV SR 
2003 – 2005 I. zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva v Nitre a súčasne riaditeľ Úradu justičnej a kriminálnej polície KR PZ v Nitre 
2001 – 2003 zástupca riaditeľa Krajského úradu justičnej polície v Nitre 
1999 – 2001 riaditeľ odboru vyšetrovania všeobecnej kriminality na Krajskom úrade vyšetrovania PZ v Nitre 
1996 – 1999 zástupca riaditeľa Okresného úradu vyšetrovania PZ v Nitre 
1993 – 1996 vyšetrovateľ Okresného úradu vyšetrovania PZ v Nitre 
1.12.1993 prijatý do služobného pomeru za príslušníka PZ, vyšetrovateľ čakateľ na Okresnom úrade vyšetrovania PZ 
1990 – 1993 odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre 
1988 – 1990 učiteľ na základnej škole v Nitre 

Tibor Gašpar absolvoval v roku 1981 Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Michalovciach, odbor technická obsluha prostriedkov výpočtovej techniky. V rokoch 1982 – 1987 študoval učiteľský smer na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Po absolvovaní pracoval ako učiteľ na základnej škole v Nitre. V rokoch 1990 až 1993 pracoval ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Do služobného pomeru policajta bol prijatý 1. decembra 1993. V tom istom roku začal na Akadémii Policajného zboru v Bratislave špecializačné policajné vzdelanie. V rokoch 1993 až 1996 pôsobil ako vyšetrovateľ v Nitre, v rokoch 1996 – 1999 bol zástupcom riaditeľa Okresného úradu vyšetrovania PZ v Nitre. Následne pôsobil na Krajskom riaditeľstve PZ v Nitre, postupne prešiel až do funkcie I. zástupcu riaditeľa Krajského riaditeľstva v Nitre a súčasne riaditeľa Úradu justičnej a kriminálnej polície KR PZ v Nitre, v rokoch 2003 – 2005.

V roku 2005 bol vymenovaný za riaditeľa Úradu boja proti korupcii. Do hodnosti generála bol 2. septembra 2008 menovaný prezidentom Ivanom Gašparovičom. V rokoch 2010 až 2011 bol opäť v službe Úradu justičnej a kriminálnej polície KR PZ v Nitre.

 

Dňa 15. mája 2012 bol vymenovaný za prezidenta Policajného zboru ministrom vnútra, v tejto funkcii pôsobil do 31. mája 2018.

« späť