Publikácie

Odborné články

Odborné články zverejňované na stránke Klubu Generálov SR majú za cieľ prispieť do odbornej diskusie o zabezpečení obrany a bezpečnosti SR a zároveň priblížiť odbornú publikačnú činnosť svojich členov širokej  (predovšetkým vojenskej) verejnosti.

Za obsah, odbornú a jazykovú úroveň článku zodpovedá autor.


Články

Odporúčané publikácie

Cieľom tejto časti je upozorniť na nové a zaujímavé publikácie z oblasti vojenstva, bezpečnosti a krízového manažmentu. Na stránke môžu prezentovať svoju ponuku nakladateľstva, ktoré uvedené oblasti podporujú.


Publikácie