Ocenenia udeľované Klubom generálov SR

Čestný kríž KG SR


čelo

zadná strana

Záslužný kríž generála Viesta


zlatý

strieborný

bronzový

zadná strana

Medaila generála Goliana


zlatá

strieborná

bronzová

zadná strana

Pamätná medaila Hurbanovských bojovníkov


čelo

zadná strana