Klub Generálov Slovenskej Republiky

AktualityPODUJATIA

Členská schôdza Klubu generálov SR v Omšení ...

Prvá členská schôdza KG SR v roku 2024 sa konala 6. mája v Omšení, v Liečebno-rehabilitačnom zariadení Zboru justičnej a väzenskej stráže. Členskú schôdzu nám pomohol organizačne a materiálne zabezpečiť gen.v.v. Ing. Milan IVAN s výraznou podporou Generálneho riaditeľstva ZVJS
OZNAMY

Vo veku 90 rokov zomrel generálmajor Ing. Ervín Ľahký, zakladajúci člen Klubu generálov SR ...
Zomrel prvý veliteľ letectva a PVO SR genpor. Ing. Štefan Gombík ...
Opustil nás genmjr. v.v. RSDr. Karol Polakovič, CSc., najstarší člen Klubu generálov SR ...
Hrob neznámeho vojaka - odpoveď starostu MČ BA Staré Mesto ...
Encyklopédia Čs. armády v rokoch 1955 -1991 - výzva na spoluprácu ...