Klub Generálov Slovenskej Republiky

AktualityPODUJATIAOZNAMY

Encyklopédia Čs. armády v rokoch 1955 -1991 - výzva na spoluprácu ...
Generálmajor v.v. Ing. František Blanárik ...
Opustil nás brigádny generál v.v. PaedDr. Ivan ČIERNY ...
Zomrel plk.v.v Ing. Tomáš Švec bývalý prezident ZV SR ...
Ponuka vyrobenia "Šable honor KG SR" pre členov KG SR ...