Klub Generálov Slovenskej Republiky

AktualityPODUJATIAOZNAMY

Hrob neznámeho vojaka - odpoveď starostu MČ BA Staré Mesto ...
Encyklopédia Čs. armády v rokoch 1955 -1991 - výzva na spoluprácu ...
Generálmajor v.v. Ing. František Blanárik ...
Opustil nás brigádny generál v.v. PaedDr. Ivan ČIERNY ...
Zomrel plk.v.v Ing. Tomáš Švec bývalý prezident ZV SR ...