V noci z nedele 21.4. na pondelok 22.4. 2024 zomrel prvý slovenský veliteľ letectva a protivzdušnej obrany generál vo výslužbe Štefan Gombík.

Narodil sa v Nitre 17.10.1951, bol nadzvukovým pilotom od 1973 roku lietal v Žatci a Českých Budĕjoviciach na lietadlách Mig-21, Mig-23, Mig- 29, kde aj velil.

Od 01.09.1977 do 25.06.1980 absolvoval Vojenskú leteckú akadémiu J. A. Gagarina, Monino. Od 01.09.1986 do júla 1988 absolvoval postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva.

Od 26.9.1988 vykonával funkciu veliteľa 3. divízie PVOŠ. Dňa 1.10.1988 bol povýšený do hodnosti plukovníka generálneho štábu a k 8.5.1992 ho prezident ČSFR vymenoval do hodnosti generálmajora.

V súvislosťami s prípravami na rozdelenie bol od 1.11.1992 ustanovený do funkcie náčelníka Správy letectva a PVO pre územie SR. Od 29.12.1992 prevzal funkciu veliteľa Letectva a PVO Veliteľstva Armády SR. V októbri 1993 absolvoval odborný kurz, Akadémia obrany NATO, Rím.

V roku 1997 bol na základe uznesenia Vlády SR poverený vytvorením Strediska prípravy slovenských kozmonautov. Vykonával najvyššie funkcie v oblasti letectva a PVO SR a následne ďalšie funkcie v rezorte obrany. Dňa 15.12.2000 odišiel na vlastnú žiadosť do zálohy.

Po rozdelení ČSFR sa podieľal na založení Slovenského leteckého zväzu M.R. Štefánika, v rokoch 1994-2004 bol jeho prezidentom. Bola to výrazná osobnosť slovenského letectva a PVO.

PÁN GENERÁL, ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE!

« späť