Kontakt

KLUB GENERÁLOV SR

Dulovo nám. 6
821 09 Bratislava

IČO: 30800056
Č. účtu: SK79 0200 0000 0021 5117 9553