Prvá členská schôdza KG SR v roku 2024 sa konala 6. mája v Omšení, v Liečebno-rehabilitačnom zariadení Zboru justičnej a väzenskej stráže. Členskú schôdzu nám pomohol organizačne a materiálne zabezpečiť gen.v.v. Ing. Milan IVAN s výraznou podporou Generálneho riaditeľstva ZVJS.

Pred začiatkom členskej schôdze sa členovia Klubu generálov presunuli do areálu vojenského cintorína Kubra-Zábranie, kde si spolu s hosťami uctili obete 1. svetovej vojny.

Po návrate sa samotného rokovania členskej schôdze zúčastnilo 40 generálov a samozrejme sympatizanti a podporovatelia mjr. Ing. Daniel BRODZIANSKY, p. Miloš VASEK a pplk.v.v. Ing. Daniel DAXNER. Počas vecného a pracovného rokovania, ktoré viedol predseda Klubu generálov generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek a organizačne riadil podpredseda brig.gen.v.v. Ing. Juraj Krištofovič, sme si minútou ticha uctili zomrelých genmjr. RSDr. Karola Polakoviča, CSc, a genpor. Ing. Štefana Gombíka. V priebehu rokovania boli následne schválené Správa o činnosti predsedu KG SR a Rady Klubu generálov SR od členskej schôdze v Topoľčanoch dňa 20.10. 2023, Správa o hospodárení KG SR za rok 2023, Správa hlavného kontrolóra za rok 2023 a vzatá na vedomie Informácia o priebežnom hospodárení KG SR v roku 2024. Ako najvýraznejšie aktivity sme v tomto období vyhodnotili náš podiel na vytvorení pamätníku obetiam OS a OZ SR pred Katedrálou na Peknej ceste v Bratislave. Riešili sme otázky spolupráce v rámci AVOZ SR, MO SR, prípravu pietneho hrobu popravených Slovákov v Koncentračnom tábore Flossenbürg, úpravu hrobu markízy Benzoni a opäť nedôstojné miesto Hrobu neznámeho vojaka v Bratislave.

Po ukončení členskej schôdze deň pokračoval neformálnym posedením, priateľskými rozhovormi a zábavou s našimi priateľmi z Klubu generálov Českej republiky a genmjr.v.v. Martinom R. Umbargerom v krásnom prostredí prírody nad Trenčianskymi Teplicami.

« späť