Rok 2024

Členská schôdza Klubu generálov SR v Omšení
06.05.2024 | Podujatia | Rok 2024

Prvá členská schôdza KG SR v roku 2024 sa konala 6. mája v Omšení, v Liečebno-rehabilitačnom zariadení Zboru justičnej a väzenskej stráže. Členskú schôdzu nám pomohol organizačne a materiálne zabezpečiť gen.v.v. Ing. Milan IVAN s výraznou podporou Generálneho riaditeľstva ZVJS

viac