V  Seredi na mestskom cintoríne sa v pondelok 22. januára 2024 konal pietny akt k tragickej havárii vojenského lietadla AN-24, pri ktorej zahynulo 42 vojakov vracajúcich sa z misie KFOR.  Medzi obeťami bol aj vojnový veterán, účastník mierových misií UNPROFOR a KFOR plukovník Ing. Štefan Ivan. Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA, ktoré združuje vojakov mierových misií OSN, organizuje takýto pietny akt od svojho vzniku v roku 2012 na mieste posledného odpočinku pána plukovníka. Aj tentokrát si pamiatku čestného člena ich združenia prišli uctiť najbližší rodinní príslušníci, priatelia a kolegovia, s ktorými plukovník Ivan prechádzal vojenskou službou. Štefana sme poznali ako svedomitého a obetavého vojaka, či už zo ženijných jednotiek, kde slúžil,  z jeho pôsobenia v mierových misiách OSN, aj ako veliteľa nitrianskej Výcvikovej základne mierových síl, alebo ako zástupcu veliteľa operácií na Generálnom štábe ozbrojených síl.

Pietna spomienka v Seredi mala dôstojnú atmosféru. Po hymne Slovenskej republiky sa prítomným prihovoril prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk.v.v. Štefan Jangl, ktorý so Štefanom Ivanom zdieľal vojenskú službu v útvaroch seredskej brigády i v mierových misiách. Duchovné slovo predniesol Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR otec biskup mons. František Rábek, ktorý sa piety zúčastnil už jubilejný desiaty rok.  Vencami a kvetmi si pamiatku obetí tragickej havárie  na cintoríne v Seredi uctili zástupcovia Asociácie vojenských občianskych združení AVOZ SR, Klub generálov Slovenskej republiky na čele s bývalým náčelníkom Generálneho štábu OS SR generálom Petrom Vojtekom, Zväz vojakov Slovenskej republiky, primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel, za ministerstvo obrany riaditeľka Odboru sociálnej politiky Ľubica Fúsková, vedúci oddelenia vojnových veteránov Richard Zimányi a ďalší hostia. Poďakovanie za organizáciu a zabezpečenie obradu patrí príslušníkom ženijného pluku Sereď a jeho veliteľovi plukovníkovi Jozefovi Kaslovi.

Pietna spomienka pokračovala omšou v seredskom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval biskup František Rábek a pridanú duchovnú hodnotu piety znamenalo i vyznanie viery a prísaha vernosti podľa kanonického práva nového kaplána ženijného pluku poručíka Mareka Olčáka. Počas obradu zástupcovia Klubu generálov SR a motoklubu Despatch Riders LE MC Slovak Republic odovzdali biskupovi mons. Rábekovi dar, ako poďakovanie za nezastupiteľnú pomoc pri vytvorení centrálneho pamätníka zahynutým príslušníkom OS a OZ SR v Bratislave.

 Pietnej spomienky sa za KG SR zúčastnili genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek a gen. v.v. JUDr. Oto Lobodáš, PhD.

« späť