Dňa 12. decembra 2019 sa v sídle Klubu generálov Slovenskej republiky na Dulovom námestí v Bratislave konalo posledné rokovanie Rady KG SR v roku 2019.

Na záver rokovania sa členovia Rady a členovia Klubu generálov SR stretli na posedení pri vianočnej kapustnici. Šéfkuchárom bol už tradične predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik a chutnú kapustnicu všetci prítomní vysoko ocenili.

Posedenia sa zúčastnili generáli Martin Babiak, František Blanárik, Ľubomír Bulík, Milan Cerovský, Tibor Gaplovský, Július Humaj, Milan Stráňava, Michal Vaľo, podplukovník Igor Daxner a major Daniel Brodziansky.

Pozvanie prijali aj pridelenec obrany Čínskej ľudovej republiky na Slovensku starší plukovník Jia Hui a veliteľ Veliteľstva  posádky Bratislava plukovník Ing. Slavomír Milde, ktorý odovzdal predsedovi KG SR pamätnú plaketu pri príležitosti stého výročia vzniku posádky Bratislava.

Vianočná kapustnica

« späť