7. február 2019 bol dňom, kedy veliteľ Pozemných síl OS SR bilancoval a vyhodnotil splnenie stanovených priorít a rozhodujúcich úloh uplynulého výcvikového roka.

Hlavní funkcionári veliteľstva PS OS SR, veliteľstiev priamo podriadených zväzkov a útvarov a podriadených útvarov sa stretli v priestoroch posádkového klubu. 

Veliteľ PS OS SR generálmajor Ing. Jindřich Joch privítal náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Daniela Zmeka a hlavného poddôstojníka Ozbrojených síl SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša.

Privítal aj pozvaných hostí z Klubu generálov SR, generálporučíka v.v. Pavla Honzeka, vedúceho regionálnej skupiny KG SR Sever a generálmajora v.v. Svetozára Naďoviča.

Veliteľ PS OS SR  vyhodnotil splnenie priorít a rozhodujúcich úloh za výcvikový rok 2018. V závere svojho vyhodnotenia sa poďakoval všetkým, ktorí pristúpili zodpovedne k plneniu úloh a tým podporili úsilie pozemných síl, ako aj úsilie celých ozbrojených síl vo výcvikovom roku 2018.

Pamätnou medailou veliteľa PS OS SR boli ocenení príslušníci pozemných síl za príkladné plnenie úloh vo výcvikom roku 2018.

Na záver veliteľského zhromaždenia vystúpil so svojim prejavom náčelník generálneho štábu. Vo svojom príhovore vyslovil uznanie a poďakovanie všetkým profesionálnym vojakom pozemných síl, ktorí sa podieľali na plnení úloh uplynulého výcvikového roka. Zároveň všetkým zaželal veľa zdravia, tvorivých síl a úspechov v ďalšej práci.

VZ pozemných síl 2019

« späť