Dňa 22.11.2023 o 13,00 hod v Centre výcviku Lešť na budove č.800 (budova kina) sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie príslušníkov (profesionálnych vojakov a zamestnancov) Centra výcviku Lešť a pozvaných hostí. Bol vykonaný slávnostný nástup, kde po privítaní účastníkov nasledovali 3 krátke prezentácie, ktoré pripomenuli účastníkom históriu VVP Lešť a 100. výročie prvej písomnej zmienky o využívaní vojenského výcvikového priestoru Oremov Laz – Lešť:

1.časť: História vývoja výcvikových priestorov za bývalého Československa (1918 – 1945)

2. časť: História vývoja VVP Lešť (Oremov laz) od 1923 – 1989

3. časť: Súčasnosť a možnosti výcvikových aktivít pre všetky silové a zdravotnícke zložky moderného štátu.

Táto lokalita má skutočne bohatú vojenskú históriu. Od roku 1923 tu pôsobili československí vojaci, počas druhej svetovej vojny armáda Slovenskej republiky, ktorej príslušníci sa v auguste 1944 aktívne zapojili do SNP, po roku 1968 tu bola umiestnená pomerne silná posádka sovietskych vojakov a od roku 1993 priestor slúži pre potreby slovenských ozbrojených síl. Najnovšie v Lešti od roku 2022 pôsobí aj slovenská Mnohonárodná bojová skupina NATO.

Za účasti štátneho tajomníka MO SR Igora Melichera, náčelníka generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka a ďalších vážených hostí riaditeľ CV-Lešť: Ing. arch. Anton Maštalský

ocenil pamätnými medailami súčasných i bývalých veliteľov, profesionálnych vojakov a zamestnancov centra.

Vďaka však smeruje ku všetkým, ktorí v priebehu rokov prispeli k zlepšovaniu podmienok výcviku našich vojakov a zaslúžili sa o rozvoj najvýznamnejšieho a najväčšieho vojenského výcvikového priestoru na Slovensku.

Podujatia sa zúčastnili okrem aktívnych generálov i členovia KG SR brig.gen.v.v. Ing. Juraj Krištofovič a bývalý veliteľ VVP Lešť brig.gen.v.v. MUDr. Pavol Maslík PhD., a náš sympatizant genpor.v.v. Ing. Jaroslav Vývlek. Za KG SR prevzali i medailu k 100. výročiu CV Lešť.

« späť