Osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika si v sobotu 25. júla pred jeho rodným domom v Košariskách počas spomienkového zhromaždenia pripomenuli politici, ozbrojené sily i široká verejnosť.

Spomienkovej akcie sa za Klub generálov SR zúčastnili generálmajor v.v. Ing. Svetozár Naďovič a brigádny generál Ing. Juraj Krištofovič.

Spomienkové podujatie pri príležitosti 135. výročia narodenia M. R. Štefánika pritiahlo do jeho rodnej obce desiatky návštevníkov z okolitých miest a obcí. Za prítomnosti Čestnej stráže OS SR a Vojenskej hudby OS SR veniec k buste velikána našich dejín položili, predstavitelia prezidentskej kancelárie, Ozbrojených síl SR, štátnej správy, samosprávy, cirkví, rôznych spolkov ako aj delegácia z francúzskeho partnerského mesta Paulhan.

V príhovoroch spomínali hostia na Štefánika nielen ako na vynikajúceho astronóma, vojenského letca, stratéga a diplomata  podieľajúceho sa na vzniku Československého štátu, ale aj  prostého človeka, ktorý vedel svojou otvorenosťou a úprimnosťou nadchnúť, povzbudiť a presvedčiť. 

135. výročie narodenia generála M. R. Štefánika – Košariská

« späť