Sekretariát Medzinárodnej konzultačnej rady organizácií dôstojníkov v zálohe v spolupráci s Klubom generálov Slovenskej republiky zorganizoval a dňa 24.5.2012 uskutočnil v Bratislave v hoteli Bonbon 2. zasadanie Medzinárodnej konzultačnej rady organizácií dôstojníkov v zálohe pod názvom “ Misia mieru a priateľstva „.

V podvečer zasadania  dňa 23.5.2012 sa v Divadle Pavla Orságha Hviezdoslava uskutočnil slávnostný večer s rovnakým názvom, ktorého sa zúčastnili predstavitelia diplomatického zboru, vojenského diplomatického zboru, zahraničných delegácií- účastníci zasadania – účastníci zasadania ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života.

            Počas oficiálnej časti slávnostného programu predseda Medzinárodnej konzultačnej rady Alexander Kaňšin zdôraznil význam vytvorenia zoskupenia týchto organizácií na princípe apolitičnosti, vzájomného nezasahovania do vnútorných záležitostí jednotlivých členských krajín, rešpektovania a úcty k vlastnej histórii. Ďalej uviedol, že poslaním tohto zoskupenia organizácií je predovšetkým vzájomná výmena skúseností a informácií zo svojej činnosti s cieľom poučenia sa z histórie a zachovania mieru a priateľstva vo svete.

            V mene KG SR pozdravil účastníkov slávnostného večera gen. Stanislav Jankovič-člen Rady KG SR, ktorý zároveň poďakoval za dôveru a možnosť spoluorganizovať podujatie medzinárodného významu práve v Bratislave.

            Na základe rozhodnutia Sekretariátu MKR p. Alexander Kaňšin v prítomnosti gen. Jankoviča odovzdal 36 medailí “ Dôstojnícka solidarita “ významným predstaviteľom dôstojníckych organizácií, diplomatického zboru( p.Jozef Migaš- mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v RF, p.Pavel Kuznecov – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec RF v SR ) ako aj p. Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý prevzal záštitu nad celým podujatím. Za KG SR si medaile prevzali gen. Blanárik, gen. Gaplovský a gen. Horský.

            Slávnostný večer bol sprevádzaný kultúrnym program s vysoko profesionálnym vystúpením Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR Bratislava pod vedením dirigenta mjr. Mgr. Petra Apolena, ďalej sa v programe predstavil mládežnícky baletný súbor V.S. Lokteva z Moskvy -laureát viacerých medzinárodných ocenení,  vystúpenie ktorého bolo odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Slávnostnú atmosféru večera zavŕšilo aj vystúpenie operného speváka – baritonistu p. Martina Babjaka 3 opernými áriami za klavírneho doprovodu klavírneho virtuóza p.Daniela Buranovského.

            2.zasadania MKR sa okrem delegácie KG SR zúčastnili predstavitelia organizácií z Azerbajdžanu, Arménska, Bieloruska, Španielska, Kazachstanu, Kirgizska, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Poľska, Ruskej federácie, Tadžikistanu, Estónska ako aj z kandidátskych krajín Rakúska, Českej republiky, Fínska, Nemecka, Maďarska, Jordánska, Srbska ako aj generálny sekretár CIOR pri NATO p. Knut Jahr, predstavitelia vojenského diplomatického zboru, zástupca GŠ OS SR genpor. Jaroslav Vývlek, prezident Zväzu vojakov SR plk.Michal Bohunický, plk. Juraj Drotár za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, plk. Daniel Kostra za oddelenie vojnových veteránov MO SR a plk. Pavol Marko za Úniu vojnových veteránov SR.

            Pán Alexander Kaňšin počas zasadania zdôraznil význam zoskupenia dôstojníckych organizácií do MKR, ozrejmil základné princípy spolupráce a navrhol vytvorenie novej organizačnej štruktúry spočívajúcej v premenovaní MKR na Medzinárodný konzultačný výbor na čele s prezidentom, Prezídium MKV po 2 zástupcoch z každej krajiny a vytvorenie regionálnych Rád pre Áziu, východnú Európu, strednú Európu, západnú Európu a Blízky východ, ktoré budú riadiť zvolení viceprezidenti MKV. V budúcnosti sa uvažuje o vytvorení Rád aj pre oblasti severnej a južnej Ameriky, juhovýchodnej Ázie a Afriky. Účastníci zasadania jednohlasne schválili návrhy na vytvorenie novej organizačnej štruktúry MKV, p.Alexandra Kaňšina zvolili za prezidenta MKV. Predseda KG SR gen. František Blanárik bol zvolený za predsedu Rady organizácií krajín strednej Európy a súčasne viceprezidenta MKV.

            Počas zasadania vystúpili viacerí predstavitelia dôstojníckych organizácií, ktorí prítomných oboznámili so svojou činnosťou a prejavili úprimný záujem o aktívnu spoluprácu.

Všetci spontánne ocenili dobré organizačné zabezpečenie nielen slávnostného večera ale aj celého zasadania, pričom viacerým účastníkom boli navzájom udelené ďalšie vyznamenania a ocenenia.

            Na záver zasadania účastníci schválili prehlásenie k hlavám štátov a vlád, spoločenským, veteránskym, mládežníckym organizáciam  a svetovej verejnosti. Súčasne schválili aj budúce zasadanie MKV v júni 2013 v novom hlavnom meste Kazachstanu v Astane a v bývalom hlavnom meste Alma Ate.

            Dňa 25.5.2012 za doprovodu vojenskej hudby a Čestnej stráže OS SR účastníci zasadania na Slavíne položili spoločný veniec MKV padlým v boji proti fašizmu.

            Program trojdňového zasadania bol ukončený presunom do obce Dolný Bar, kde sa  vďaka dobrému organizačnému zabezpečeniu starostu obce p. Ing. Oskára Bereczka zúčastnili ukážok rekonštrukcie bojov 2. svetovej vojny, ktoré vierohodne odprezentovali členovia klubov vojenskej histórie s autentickou technikou a zbraňami. Aj tento záverečný program bol účastníkmi zasadania vysoko pozitívne ocenený a do svojej vlasti odchádzali s pocitom, že z pobytu na Slovensku si odnášajú tie najkrajšie pocity.

« späť