Na pozvanie prezidenta Klubu generálov Wojska Poľského generála Harmozu sa v dňoch 19. a 20. mája 2016 zúčastnila delegácia KG SR na oslavách 20. výročia vzniku KG WP vo Varšave.

Osláv sa zúčastnil predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik, generálmajor v.v. Marián Horský a generálporučík v.v. Pavel Honzek.

Oslavy zahájila Svätá omša v Katedrále Wojska Poľského, ktorú celebroval hlavný vojenský ordinár varšavskej posádky.

Vzácni hostia sa potom odobrali na námestie k hrobu neznámeho vojaka, kde položili vence. Oslavy vyvrcholili slávnostným zhromaždením členov Klubu WP a pozvaných hostí. S prejavom vystúpil prezident Klubu Wojska Poľského generál Harmoza.

S pozdravným listom vystúpil člen našej delegácie generálmajor v.v. Marián Horský.

Na záver osláv sa pozvaní hostia zúčastnili slávnostného obeda

20. výročie vzniku Klubu generálov Wojska Polskiego

« späť