V dňoch 18.-19. 10. 2017 sa na pozvanie prezidenta BEOSZ Maďarska generálporučíka v.v. Ing. Karola HAZUGU členovia Klubu generálov SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik, generálmajor v.v. Ing. Marián Horský a generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek zúčastnili osláv 26. výročia vzniku maďarskej vojenskej organizácie BEOSZ. Členom delegácia KG SR bol aj starosta obce Dolný Bar pán Oskár Bereczk.

Táto organizácia bola založená v roku 1990 a zlučuje zástupcov všetkých organizácií generálov, dôstojníkov, práporčíkov v zálohe. Ciele stanovené zakladateľmi: podpora národnej obrany založenej na myšlienke vlastenectva, kultivovanie maďarských historických vojenských tradícií, ochrana záujmov a obhajoba, solidarita medzi generáciami, zjednocovanie spoločenstiev a pomoc druhom v nepriaznivých sociálnych podmienkach. 

Oslavy 26. výročia vzniku BEOSZ sa uskutočnili v dňoch 18.-19. októbra v rekreačnom zariadení maďarskej armády v Balatonakarattya. Známejší názov je Balatonkenesse.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnilo 200 delegátov zo všetkých klubov združených v BEOSZu.

Členov našej delegácie prijal na krátkom stretnutí náčelník generálneho štábu maďarských obranných síl generál Tibor Benkö.

Po stretnutí prebehol rozhovor s generálporučíkom Józsefom Holló, Dr. poradcom ministra obrany Maďarskej republiky. Prerokované boli otázky spoločného postupu pri realizácii obnovy vojnového cintorína v Trenčíne-Kubra ako aj spolupráca pri príprave spoločnej „Zmluvy o starostlivosti o vojnové hroby“ medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou.

V odpoludňajších hodinách si delegácia KG SR prezrela vojenský memoriálny pamätník v mestečku Pákozd. Je jedným z maďarských národných pamätníkov od roku 2010 s cieľom predstaviť vojenskú históriu od roku 1848 až po súčasnosť. Pamätný  park sa nachádza na ploche 1,6 hektára.

Po spoločnej večeri so všetkými účastníkmi, sme strávili príjemný večer s našimi hostiteľmi Endré Udvardym a bývalým prezidentom BEOSZ Józsefom Kelemenom.

19. októbra sa generáli zúčastnili kladenia vencov pri miestnom pamätníku v areáli vojenského rekreačného zariadenia.

26. výročie vzniku BEOSZ v Maďarsku

« späť