V dňoch 26.-27. 2. 2020. Na pozvanie prezidenta BEOSZ Maďarska generálporučíka v.v. Ing. Karola HAZUGU sa predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. František Blanárik, vedúci Rsk KG SR Východ generálmajor v.v. Marián Horský zúčastnili osláv 30. výročia vzniku Maďarskej vojenskej organizácie BEOSZ. Členom delegácie KG SR bol aj starosta obce Dolný Bar pán Oskár Bereczk.

Oslavy 30. výročia vzniku BEOSZ sa uskutočnili v dňoch 26.-27. februára v Budapešti.

Osláv 30. výročia vzniku BEOSZ sa zúčastnili aj delegácie klubov a organizácií združujúcich generálov, admirálov, dôstojníkov a, práporčíkov v zálohe z Rakúska, Rumunska, Srbskej republiky Slovinska a Ukrajiny.

Organizácia BEOSZ bola založená v roku 1990 a zlučuje zástupcov všetkých organizácií generálov, dôstojníkov, práporčíkov v zálohe. Organizácia má za ciel podporovať národnú obranu založenú na myšlienke vlastenectva, kultivovania maďarských historických vojenských tradícií, solidaritu medzi generáciami, zjednocovanie spoločenstiev a pomoc druhom v nepriaznivých sociálnych podmienkach. 

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnilo 200 delegátov zo všetkých klubov združených v BEOSZu.

Členovia našej delegácie sa na slávnostnom večere stretli s ministrom obrany Maďarska Tiborom Benkő, ktorý odovzdal predsedovi KG SR generálovi Blanárikovi Pamätnú medailu ministra obrany Maďarska

Na záver stretnutia odovzdal predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik a generálmajor v.v. Marián Horský prezidentovi BEOSZ-u generálporučíkovi v.v. Karolovi Hazuchovi vyznamenanie Klubu generálov Slovenskej republiky Čestný kríž Klubu generálov SR pre BEOSZ.

« späť