V dňoch 8.-10. mája 2017 sa konalo v bratislavskom hoteli APOLLO na Dulovom námestí 5. valné zhromaždenie Medzinárodného konzultačného výboru organizácií dôstojníkov v zálohe. (ďalej len MKV). Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 17-tich štátov:

Albánska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Francúzska, Izraela, Jordánska, Macedónie, Maďarska, Nórska, Rakúska, Republiky Srbskej, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Srbska, Španielska a Ukrajiny. Zhromaždenia sa celkom sa zúčastnilo 40 osôb.

Hostí privítal prezident MKV plukovník vo výslužbe Alexander Kaňšin z Ruskej federácie. Po úvodnom predstavení všetkých účastníkov bol odsúhlasený program rokovania.

Správa o činnosti MKV za roky 2012 – 2017 bola prednesená vo forme video dokumentu, ktorý bol na záver prijatý potleskom.

V diskusii vystúpilo celkom 10 zástupcov zúčastnených štátov a organizácií.

Účastníci prijali jednomyseľne záverečné memorandum o úlohách pri aktivizácii úsilia medzinárodnej spolupráce organizácií dôstojníkov v zálohe, vo výslužbe a veteránov v boji proti terorizmu a extrémizmu.

Na záver zhromaždenia si prítomní zvolili prezidenta a viceprezidentov na nasledujúcich 5 rokov.

Za prezidenta MKV bol zvolený plukovník v.v. Alexander Kaňšin, generálnym sekretárom Anatolij Kumachov.

Viceprezidentmi MKV boli zvolení:

–        generálplukovník Stojan Topalov – Bulharsko

–        generálmajor František Blanárik – Slovensko

–        generálmajor Milomir Miladinovič – Srbsko

–        generálmajor Anatolij Boiko – Ukrajina

–        Ahmed Ali Ayed Al-Efishat – Jordánsko

–        Laurent Attar-Bayrou – Francúzsko

 

Popoludní sa delegácie zúčastnili osláv 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom a položili spoločný veniec k Pamätníku na Slavíne. Po krátkej prehliadke Bratislavy sa v podvečer uskutočnila slávnostná recepcia v hoteli Apollo.

Spoluorganizátorom a zároveň hostiteľom podujatia bol Klub generálov SR.

5.valné zhromaždenie MKV

« späť