V nedeľu 26. februára 2017 sa v Cetuni uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pomníku padlých pri príležitosti 72. výročia partizánskeho boja, kde padol v boji aj kpt. Miloš Uher.

Prítomní spomínali na partizánsky boj, ktorý sa odohral 27.2.1945. Oddiel pod vedením kpt. Miloša Uhra odolával nepriateľom, ktorí naplánovali akciu do Cetune. Nepriaznivé počasie, presila a zrada poznačila tuto najväčšiu bojovú akciu partizánov v Podjavorinskom kraji. Boj bol neľútostný a trval skoro celý deň. Cetuňa zostala nepokorená, i keď straty boli veľké – najväčšiu pocítili partizáni stratou veliteľa kpt. Miloša Uhra a ďalších 15 členov. Desiatka ďalších partizánov bola zranená.

Pietnej spomienky sa zúčastnili starostka obce Alena Šoltýsová, podpredseda TSK Jozef Trstenský. Spolu s nimi si padlých v cetuňskom boji prišli uctiť aj tretí tajomník Veľvyslanectva RF pán Sergej Nikitin, tajomník ÚR SZPBF Viliam Longauer, predseda oblastného výboru SZPB Nové Mesto nad Váhom Ján Hulínek, predseda ObV SZPB Trenčín Ján Holička, českého zväzu bojovníkov za slobodu, členovia ZV SR-KVV Nové Mesto nad Váhom a ďalší. Za Klub generálov sa pietneho aktu zúčastnil generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek.

72. výročie pamätného partizánskeho boja v Cetuni

« späť