Pri príležitosti 74.výročia oslobodenia mesta Trenčín sa 10. apríla 2019 v lesoparku Brezina v Trenčíne pri Pamätníku umučených na Brezine, uskutočnila pietna spomienka venovaná 69 obetiam fašizmu, ktoré na týchto miestach popravili Nemci v období od októbra 1944 do apríla 1945. Ich pamiatku si dnes uctili žijúci priami účastníci SNP a protifašistického odboja, delegácie krajskej a miestnej samosprávy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu generálov SR, Klubu vojenských veteránov a iných združení a organizácií.

Za ozbrojené sily Slovenskej republiky si umučené obete uctili velitelia zväzkov, útvarov a zariadení posádky Trenčín na čele so zástupcom veliteľa pozemných síl OS SR brigádnym generálom Karolom Navrátilom.

V čase nemeckej okupácie Slovenska počas 2.svetovej vojny sa trenčiansky lesopark Brezina stal miestom popráv 69 ľudí, ktorí sa nehodlali zmieriť s pomermi panujúcimi v našej krajine. Z obetí sa podarilo len 43 identifikovať. Časť týchto obetí bola pochovaná vo svojich domovoch, ostatní boli pochovaní na trenčianskej Brezine, na Cintoríne hrdinov. Medzi obete nemeckých okupantov patrili partizáni, civilisti, domáci i zahraniční vojaci. Pamätník umučených v lesoparku Brezina prostredníctvom nápisov, ktoré sa na ňom nachádzajú, nesie posolstvo pre ďalšie generácie. ,,Z utrpenia a smrti 69 bojovníkov proti fašizmu, zavraždených tu gestapom v rokoch 1944 – 1945, vyrástla naša sloboda. Česť ich pamiatke!“ a nápis ,,Ľudia bdite!.“

Primátor mesta Trenčína Richard Rybníček vo svojom vystúpení zdôraznil dôležitosť poznania histórie a pripomenutie si obetí vojen, ktorí za našu slobodu položili svoj život.

Za Klub generálov SR sa pietnej spomienky zúčastnili vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek a členovia Rsk generálporučík v.v. Jaroslav Ešmír, generálmajor v.v. Dušan Humený a generálmajor v.v. Svetozár Naďovič, ktorí položili veniec KG SR.

74.výročie oslobodenia mesta Trenčín

« späť