Dňa 27. januára 2019 sa zástupcovia KG SR zúčastnili pietneho aktu pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce Pohorelá rumunskou armádou. Pietneho aktu sa na pozvanie starostky obce Ing. Jany Tkáčikovej a ZO SZPB v Pohorelej zúčastnili genmjr. Ján Pančík, genmjr. Peter Novotňák, brig. gen. Stanislav Petrenec a pplk. Igor Daxner. Pri tejto príležitosti vedúci regionálnej skupiny KG SR Stred odovzdal obci Pohorelá a poslednému žijúcemu priamemu účastníkovi SNP pánovi Františkovi Tlučákovi medailu generála Rudolfa Viesta III. stupňa.

Celé podujatie spevom sprevádzali Pohoreľski chlopi a miestny detský folklórny súbor.

Pohorelá

« späť