Za účasti náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Daniela Zmeka sa 23. novembra 2018 uskutočnila spomienka na obete fašistického besnenia, ktorého obeťami sa dňa 19. novembra 1944 stali obyvatelia Tokajíka.

Za pomoc partizánom, hlavne partizánskemu oddielu Čapajev, nemecká jednotka miestne obyvateľstvo kruto potrestala. Vojaci zastrelili 32 obyvateľov obce, ktorú následne vydrancovali a vypálili. Na pozadí aktuálneho diania v Európe ale aj vo svete, pred nástrahami nenávisti a zla sa musíme mať na pozore aj v súčasnosti, zaznelo v nejednom príhovore. Na pietnom akte boli prítomní zástupcovia Ozbrojených síl SR – brigádny generál Karol Navrátil zástupca veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl SR, brigádny generál Martin Stoklasa veliteľ 2. mechanizovanej brigády Prešov, plukovník Róbert Tóth veliteľ vrtuľníkového krídla Prešov, predstavitelia štátnej správy a samosprávy regiónu, zahraničné delegácie a mnoho ďalších zástupcov organizácií a záujmových združení.

Za Klub generálov SR sa pietnej spomienky zúčastnil generálmajor v.v. Ing. Jozef Blizman.

74. výročie tragédie v Tokajíku

« späť