Dňa 20.júna 2020 sa konala v obci Radvaň nad Dunajom na mieste vylodenia Sovietskej Dunajskej flotily, pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia tejto dôležitej vojnovej operácie. Vojská Dunajskej flotily sa tu vylodili 28. marca 1945 na rozkaz maršála Malinovského, aby posilnili jednotky 7.gardovej armády útočiace od Hrona. Výsledkom ich spoločného útoku bolo, že mesto Nové Zámky bolo oslobodené hneď na druhý deň od vylodenia a Komárno už 30.marca 1945. Nasadenie námorných síl na Slovensku bolo výnimočné. Táto časť Slovenska bola v tomto čase pričlenená po Viedenskej arbitráži Hortyovskému Maďarsku, ktorého vojská bojovali proti Červenej Armáde až do konca.

Pietnu spomienku organizovali miestni nadšenci a zástupcovia Miestnej a Oblastnej organizácie SZPB v Komárne a Nových Zámkoch. Po prejave kpt.v.v. Štefana Borovského, ktorý nám objasnil priebeh tejto operácie, s prejavom vystúpil veľvyslanec Bieloruska Igor Leshchenya a zástupca pridelenca obrany pri veľvyslanectve Ruskej federácie plk. Alexey Klimov. Obaja sa poďakovali za udržiavanie tradícií a prejavy úcty k padlým vojakom a zdôraznili potrebu spolupráce a priateľstva. Za KG SR vystúpil s príhovorom genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek. Tohto roku sa pietny akt konal oneskorene až o dva mesiace z dôvodu opatrení spojených s COVID-19. Len škoda, že tomuto výročiu orgány regionálnej štátnej správy ani samosprávy nevenujú patričnú pozornosť. Po príhovoroch účastníci položili k pamätníku vence.

Po krátkom neformálnom pohostení sme prijali pozvanie pplk.v.v. JUDr. Gejzu Gögha a spolu so zahraničnými hosťami sme strávili príjemné chvíle spojené i s výhľadom na Dunaj.  Za KG SR sa aktivity zúčastnili generáli Blanárik, Gaplovský, Baránek a Vojtek. Zúčastnil sa i podporovateľ nášho klubu Miloš Vašek.      

« späť