Dňa 23.apríla 2023 sa uskutočnil vo Flossenbürgu „Slávnostný pietny akt pri príležitosti 78.výročia oslobodenia koncentračného tábora Flossenbürg“. Zúčastnila sa ho delegácia KG SR v zložení genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, genmjr.v.v. Ing. Ján Ďurove s manželkou, v sprievode pridelenca obrany SR v Nemecku plk. Mgr. Michala Poláčeka a generálneho konzula SR v Nemecku pána Jozefa Korčeka. Pred slávnostným pietnym aktom sme položili veniec KG SR k pamätnej tabuli štyroch popravených slovenských generálov gen. Viesta, gen. Goliana, gen. Jurecha a gen. Malára.

Po príhovoroch prof.Dr. Jorg Skriebeleita – vedúceho koncentračného tábora Flossenbürg, Joachima Herrmanna – bavorského ministra vnútra, športu a integrácie a ďalších hostí sme položili veniec KG SR na cintoríne k symbolickému hrobu zavraždených Čechov a Slovákov v koncentračnom tábore Flossenbürg.

Rovnako v dobe 22.4.2023 – 24.4.2023 mapoval gen. Naďovič spolu so skupinou RTVS životnú cestu gen. Viesta pre pripravovaný dokument.

« späť