Dňa 24.marca 2023 sa konala v obci Radvaň nad Dunajom na mieste vylodenia Sovietskej Dunajskej flotily, skromná pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia tejto dôležitej vojnovej operácie na juhu Slovenska.

Vojská Dunajskej flotily sa tu vylodili 28. marca 1945 na priamy rozkaz veliteľa 2. Ukrajinského frontu Maršála Sovietskeho zväzu R.J.Malinovského, aby posilnili jednotky 7.gardovej armády útočiace od Hrona. Rozkaz dostal veliteľ Dunajskej flotily, Kontraadmirál G. N. Cholostyakovov, aby pristál v pobrežnej obci Radvaň (Radvaň nad Dunajom), tridsať kilometrov nad Parkanom (Štúrovo). Termín na prípravu operácie bol tesný. Vylodenie bolo pridelené 2. brigáde obrnených lodí flotily (13 obrnených lodí, veliteľ brigády a vylodenia – kapitán II. triedy A. F. Aržavkin).

Výsledkom ich spoločného útoku bolo, že mesto Nové Zámky bolo oslobodené hneď na druhý deň od vylodenia a Komárno už 30.marca 1945. Nasadenie námorných síl na Slovensku bolo výnimočné. Táto časť Slovenska bola v tomto čase pričlenená po Viedenskej arbitráži Hortyovskému Maďarsku, ktorého vojská bojovali proti Červenej Armáde až do konca.

Do rána 30. marca 1945 sa teda výsadkári dostali na okraj mesta Komárno a počas dňa ho spolu s jednotkami 7. gardovej armády oslobodili. Počas bitky v prístave Komárno flotilové lode dvakrát vylodili vysádkové skupiny, ktoré zohrali veľkú úlohu v úspešnom výsledku bitky. Oslobodenie obce Radvaň a mesta Komárno výrazne zrýchlilo postup sovietskych vojsk pozdĺž severného brehu Dunaja do Bratislavy, čo viedlo k porážke nepriateľskej skupiny.

Pod zručným vedením G. N. Cholostyakova poskytli lode flotily významnú pomoc vojskám 2. Ukrajinského frontu počas oslobodenia Bratislavy a Budapešti v apríli 1945.

Pietnu spomienku organizovali miestni nadšenci a zástupcovia Miestnej a Oblastnej organizácie SZPB v Komárne a Nových Zámkoch vedení predsedom oblastnej organizácie Jozefom Maruničom. Účastníci sa zhodli na potrebe udržiavania tradícií a prejavy úcty k padlým vojakom a zdôraznili potrebu spolupráce a priateľstva. Za KG SR účastníkov pozdravil a vystúpil s príhovorom genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek. Účastníci položili k pamätníku vence a zapálili sviečky. Pietny akt obohatili členovia Vojenského historického klubu Pohronský Ruskov v dobových uniformách. Len škoda, že tomuto výročiu orgány regionálnej štátnej správy ani samosprávy stále nevenujú patričnú pozornosť.

Následne sme sa stretli na krátkom neformálnom pohostení i s našim priateľom pplk.v.v. JUDr. Gejzom Göghom a spolu so ďalšími účastníkmi sme strávili príjemné chvíle spojené s diskusiami o aktuálnych problémoch.

Stretnutia sme zúčastnili spolu s motoklubom Despatch Riders LEMC Slovak Republik. Za KG SR boli prítomní genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek.

« späť