Členovia Klubu generálov SR – Regionálnej skupiny Sever sa v dňa 27. októbra stretli s bývalých veliteľom Východného vojenského okruhu generálplukovníkom v.v. Ing. Jozefom Hrebíkom, ktorý sa dňa 28. októbra dožil 86 rokov.

Stretnutia sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácie „Južanka“ v Trenčíne za účasti generálmajora Mariána Mikluša – vedúci RSk Sever, brigádneho generála Ondřeja Novosada – veliteľa pozemných síl OS SR, generálmajora Gašpara Hozmana a generálporučíka Pavla Honzeka.

V úvode generál Mikluš a generál Novosad zablahoželal generálovi Hrebíkovi k jeho narodeninám a odovzdali mu v svojom mene a v mene príslušníkov veliteľstva PS OS SR malý darček.

« späť