Generálporučík vo výslužbe Anton Muržic sa narodil 3. júna 1926 vo Vrbovom v okrese Piešťany. Už ako študent sa vo vojnových časoch zapojil do odbojovej činnosti. Na vojenskú kariéru sa začal pripravovať hneď po vojne na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave. Vzdelanie si neustále doplňoval v kariérnych kurzoch. Napriek úspechom vo veliteľských funkciách venoval generálporučík v.v. Muržic najväčšie úsilie organizácii prípravy mladých vojakov. Je držiteľom viacerých rezortných a štátnych vyznamenaní.Minister Gajdoš genpor. v.v. Muržicovi pri príležitosti životného jubilea udelil pamätnú medailu k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia 2. svetovej vojny. Zároveň mu venoval posledné aktuálne vydanie knihy Generáli. „Určite tam nájdete aj svojich bývalých študentov, ktorí sú dnes už generálmi,“ povedal minister Gajdoš.„Naozaj ste ma úprimne potešili, že ste ku mne prišli a spomenuli ste si na mňa,“ povedal genpor. v.v. Muržic, ktorý si s ministrom obrany zaspomínal na vojenské časy. Zároveň úprimne ocenil aj medailu gen. Jána Goliana I.stupňa – zlatú, ktorú mu odovzdal predseda Klubu generálov genmjr. v.v. František Blanárik.http://www.mod.gov.sk/37209-sk/minister-gajdos-zablahozelal-k-90-narodeninam-legende-vojenskeho-vysokeho-skolstva-generalovi-murzicovi/

90 tiny gen. Muržica

« späť