Vedúci RSk SEVER genmjr. Marián MIKLUŠ a člen RSk genmjr. Svetozár NAĎOVIČ reprezentovali KG SR na pietnej spomienkovej slávnosti k 95. výročiu tragickej smrti generála M.R.Štefánika dňa 3.5.2014 na Bradle a v Košariskách.

Kladenia vencov sa zúčastnili – prezident SR, minister obrany SR, minister školstva SR, veľvyslanec RF v SR, veľvyslanev FR v SR, náčelník GŠ OS SR s časťou generality, vedúci vojenskej kancelárie prezidenta SR, členovia ZV SR, predseda Spoločnosti M.R.Štefánika, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea, Spolok rodákov M.R.Štefánika, cirkevné zbory Brezová a Košariská-Priepastné a množstvo ďalších spolkov a organizácií a občanov, vrátane ČR.

« späť