26. novembra 2019 sa zúčastnil predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. František Blanárik a vedúci regionálnej skupiny KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek slávnostného nástupu vojsk brigády bojového zabezpečenia pri príležitosti odovzdania funkcie veliteľa brigády.

Odchádzajúca veliteľka brigády bojového zabezpečenia plukovníčka Ing. Zuzana Kraushuberová odovzdala velenie brigáde novému veliteľovi, plukovníkovi gšt. Ing. Jánovi Bujňákovi.

Slávnostného nástupu sa zúčastnil veliteľ Pozemných síl OS SR generálmajor Ing. Jindřich Joch, zástupca veliteľa PS OS SR brigádny generál Karol Navrátil, predstavitelia Klubu vojenských veteránov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalší hostia.

Generálmajor Joch vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol zásluhy odchádzajúcej veliteľky, poďakoval jej za vykonanú prácu a zaželal jej na novej funkcii veľa úspechov. Novému veliteľovi poprial veľa síl v rozvíjaní úspechov brigády a pripomenul, že bez podpory brigády, nemôžu bojové jednotky splniť svoje úlohy.

Po slávnostnom odovzdaní velenia brigáde vystúpila plukovníčka Kraushuberová a nový veliteľ plukovník Bujňák.

Na záver slávnostného aktu odovzdal predseda KG SR generál Blanárik spolu s generálom Honzekom vyznamenanie Klubu generálov SR – Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. stupňa – zlatý, plukovníčke Zuzane Kraushuberovej za dlhodobú spoluprácu s Klubom generálov SR.

Brigáda bojového zabezpečenia má nového veliteľa

« späť