Múzeum SNP pripravilo celonárodné oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ktoré sa konali v utorok 29. augusta 2023. Hoci sa jedná o celonárodné oslavy výročia Povstania, v posledných rokoch sa oficiálna časť pripomenutia si tohto významného historického počinu slovenského národa konala bez prítomnosti verejnosti, ktorá sa tak do areálu Pamätníka SNP dostala až po 10. hodine, keď odišli štátnici a hostia. Celonárodné oslavy SNP v areáli Pamätníka SNP sa v roku 2021 prvýkrát uskutočnili bez prítomnosti verejnosti počas prejavov štátnikov a hostí. Vlani sa konala oficiálna časť osláv tiež bez prítomnosti verejnosti a za prísnych bezpečnostných opatrení.

Verejnosti po tradičnej piete v programe osláv opäť chýbali prejavy štátnikov a hostí, čo je po minulých rokoch azda najvýznamnejšia zmena. Príhovory boli súčasťou slávnostného zhromaždenia hostí aj počas pandémie, hoci už bez účasti verejnosti. Preto prekvapuje, že táto dôležitá časť oficiálneho programu nebola. Iba večer pred oficiálnymi oslavami sa konal galavečer v budove pre vybraný okruh pozvaných za účasti prezidentky SR.

Oficiálnou časťou osláv bola iba uzavretá pietna spomienka s kladením vencov k súsošiu „Obete varujú“, ktorá začala po prelete vrtuľníkov a lietadla OS SR. Zúčastnila sa aj delegácia KG SR – genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič a genmjr.v.v. doc. MUDr. Igor Čombor, CSc. Veniec sme položili spolu s delegáciou Zväzu vojakov SR ZV SR na čele s jeho prezidentom plk. v.v. Ing. Gabrielom MERŇÁKOM. Osláv sa samozrejme zúčastnila početná delegácia OS SR vedená náčelníkom generálneho štábu gen. Danielom Zmekom a delegácia Spoločnosti M.R.Štefánika vedená jej predsedom genmjr.v.v. Ing. Petrom Novotňákom.

Po tejto oficiálnej časti bez prejavov štátnikov a hostí a až po ich odchode, nasledoval program pre verejnosť. My sme prítomnosť v Banskej Bystrici využili i na príjemné neformálne stretnutia s priateľmi zo spolupracujúcich združení a organizácií.

« späť