Dňa 29. augusta 2022 si najvyšší slovenskí ústavní činitelia v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici pripomenuli 78. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Oslavy tradične odštartovali o 11,00 hod preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

„Nesmieme zabudnúť na povstalcov bojujúcich v SNP, ich osobnú obetu, statočnosť, obetu ich rodín a celého národa. Spomínajme s pietou na SNP, povstalcov, ktorí padli v bojoch, na obete represálií. Spomínajme aj na povstalcov, ktorí už nie sú medzi nami a vážme si žijúcich, tu dnes prítomných, priamych účastníkov povstania,“ uviedol riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.

V Banskej Bystrici sídlilo veliteľstvo 1. čs. armády na Slovensku. Jeho zámerom bolo brániť povstalecké územie, na ktorom žilo cca 1,7 milióna obyvateľov a rozprestieralo sa na ploche 20 000 km2, do príchodu sovietskej Červenej armády. Počas druhého mesiaca bojov dosiahli povstalecké ozbrojené sily súhrnný stav cca 77 500 osôb. Napriek vojenskej porážke z októbra 1944 nedošlo k úplnému zničeniu ani ku kapitulácii či skončeniu organizovaného ozbrojeného odporu. Ten pokračoval partizánskym spôsobom boja až do definitívneho oslobodenia Slovenska.

Aj vďaka hrdinom Slovenského národného povstania môžeme dnes žiť v zvrchovanom, demokratickom a právnom štáte a rozvíjať kultúrne dedičstvo našich predkov.

Osláv sa zúčastnil náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Ing. Daniel Zmeko, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR genpor. Ing. Vladimír Šimko, ostatní generáli OS SR, za Klub generálov SR k pamätníku SNP položili veniec genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič.

Oficiálna časť programu celonárodných osláv bola určená len pre pozvaných hostí, priamych žijúcich účastníkov Povstania, ktorých prišlo do Banskej Bystrice deväť, a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Z dôvodu bezpečnostných opatrení prijatých Ministerstvom obrany SR sa verejnosť sa nedostala ani pred areál Múzea SNP.

« späť