11.11.2017 o 11 hodine a 11 minúte na trenčianskom cintoríne, v blízkosti srbského vojenského cintorína, zazvonil zvon a zazneli slová z piesne „Na flámskych poliach“.

Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček spolu so zástupcom veliteľa pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky generálom Krištofovičom s príslušníkmi Klubu vojenských veteránov z Trenčína, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalšími hosťami, vzdali hold všetkým tým, ktorí prišli o svoje životy počas ozbrojených konfliktov.

Po príhovore primátora mesta a duchovnom slove pplk. v.v. Jaroslava Balockého bývalého vojenského dekana veliteľstva pozemných síl, primátor mesta spolu s ďalšími hosťami  položili vence k pietnemu krížu.

Za Klub generálov SR položili veniec k pietnemu krížu vedúci Rsk KG SR sever generálporučík Pavel Honzek spolu s generálporučíkom v.v. Jaroslavom Ešmírom.

Po ukončení pietnej spomienky na obete 1. svetovej vojny sa členovia Klubu generálov SR presunuli k miestu posledného odpočinku svojho kamaráta a kolegu generálmajora v.v. Ing. Marián Mikluša. Minútou ticha a vojenským pozdravom vzdali česť svojmu výbornému kamarátovi a človekovi.

Červené maky v Trenčíne

« späť