Dňa 12. mája 2023 sa členovia a sympatizanti Klubu generálov SR stretli na členskej schôdzi v priestoroch Posádkového klubu v Prešove. Členskú schôdzu nám pomohli organizačne a materiálne zabezpečiť členovia Regionálnej skupiny Východ, najmä generáli František Bartko a Miroslav Kováč, s podporou nášho priateľa Juraja Bašistu.

Ešte pred oficiálnym úvodom stretnutia delegáciu KG SR privítal na radnici viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák spolu s veliteľom 2. mb. Po následnom príchode na Posádkový klub nám veliteľ Posádky Prešov a veliteľ 2. mb Prešov brig.gen. Ing. Róbert Kecső v krátkej prednáške odprezentoval súčasnú štruktúru a úlohy veliteľstva a podriadených jednotiek Prešovskej mechanizovanej brigády nesúcej čestný názov „Mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta“.

Následne po spoločnom obede sme sa presunuli na letisko k 51. krídlu Prešov, nesúcemu čestný názov „Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša“. Tu nám v priestoroch technického oddelenia veliteľ krídla plukovník Ing. Marek Homola popísal hlavné zmeny, ktoré sa v poslednom období v útvare udiali, úlohy a výzvy súčasného obdobia. Našich členov najviac zaujímali skúsenosti z používania novej techniky, vrtuľníkov UH-90.

Po návrate do priestorov klubu začala členská schôdza, ktorej priebeh riadil tajomník Klubu gen.v.v. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. V jej úvode predseda Klubu genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek poďakoval za prípravu zaujímavého programu, výber príjemného a dôstojného prostredia na konanie schôdze a privítal všetkých účastníkov. Následne predniesol Správu predsedu Klubu generálov SR o činnosti Rady a Klubu generálov SR od výročnej členskej schôdzi v Leopoldove dňa 1.7.2021 do 12.5.2023. Hneď v jej úvode sme si uctili minútou ticha našich zosnulých členov: brig.gen.v.v. Paedr. Ivan Čierny (┼6.4.2022, 84 r.) genmjr.v.v. Ing. František Blanárik (┼9.7.2022, nedožitých 70 r.), genmjr.v.v. Ing. Jozef Gajdoš (┼21.10.2022, 77 r.).

Po Správe predsedu boli prednesené hospodárom Klubu gen.v.v. JUDr. Stanislavom Jankovičom správy týkajúce sa hospodárenia Klubu a genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránkom Správa hlavného kontrolóra za rok 2022. Dokumenty boli priebežne schvaľované vrátane našich plánov a zámerov na rok 2023. V následnej diskusii vystúpilo 11 generálov.

Predseda mandátovej komisie genmjr.v.v. Ing. Ján Pančík skonštatoval, že rokovania sa zúčastnilo 31 členov zo súčasných 79 členov a schôdza bola uznášaniaschopná.

Pretože od poslednej členskej schôdze, kedy bola zvolená súčasná rada klubu, uplynuli dva roky, nasledovali tajné voľby. Po prestávke a vyhodnotení volebných lístkov predseda volebnej komisie genmjr.v.v. Ing. Miroslav Kováč konštatoval, že za predsedu klubu bol zvolený genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, za členov rady klubu: gen.v.v. JUDr. Alexander Nejedlý, genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek, gen.v.v. JUDr. Stanislav Jankovič, brig.gen.v.v. Ing. Juraj Krištofovič. Za hlavného kontrolóra klubu bol zvolený genmjr.v.v. Ing. Jozef Zadžora.

Nasledovalo vystúpenie predsedu návrhovej komisie genmjr. v.v. Ing. Jozefa Blizmana s návrhom uznesenia, ktoré členská schôdza schválila. Následne sme privítali nových členov a jubilantom odovzdali ďakovné listy a malé darčeky.

Deň pokračoval neformálnym priateľským posedením, družnými rozhovormi a zábavou spestrenou vystúpením speváckeho súboru „Suché karky“.

V sobotu ráno sme sa spolu s najbližšou rodinou zastavili na prešovskom cintoríne a tu sme zaspomínali na nášho nedávno zosnulého priateľa, generála Mariána Horského.

« späť