12. septembra 2013 sa členovia KG SR zúčastnili vyvrcholenia Medzinárodného veliteľsko-štábneho cvičenia mnohonárodného ženijného práporu TISA v priestoroch vodného cvičiska Váh v Seredi.

Delegácia KG SR vedená jej predsedom gen. Blanárikom v zložení gen. Ešmír , gen. Hozman, gen. Jankovič a gen. Mikluš si prezrela dynamické ukážky činnosti mnohonárodného práporu, ktorý prezentoval pripravenosť práporu na plnenie ženijných odborných úloh pri riešení krízových situácií.

Cvičenie Blonde Avalanche 2013 ukončil slávnostný nástup jeho účastníkov na sereďskom námestí. Na ňom prevzala za účasti veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada ukrajinská strana od slovenskej štafetu velenia mnohonárodnému ženijnému práporu TISA. Budúci rok sa cvičenie uskutoční na území nášho východného suseda Ukrajiny

Cvičenie Blonde Avalanche 2013

« späť