Dňa 9. mája 2023 si mesto Hurbanovo 78. výročie dňa Víťazstva nad fašizmom. Osláv sa zúčastnilo viacero obyvateľov obce a žiakov miestnych škôl.

Po hymne Slovenskej republiky položili delegácie vence k pamätníku oslobodenia na námestí mesta. Pietna spomienka začala prednesom básní žiačok slovenskej a maďarskej školy. Následne vystúpil s príhovorom primátor mesta p. Peter Závodský a po ňom predseda SZPB Komárno Pavol Tausk. Príjemné stretnutie ukončilo vystúpenie miestneho ženského speváckeho súboru.

Za KG SR sa zúčastnil a veniec položil spolu so zástupcami Dobrovoľného hasičského zboru Hurbanovo genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek.

« späť