Dňa 9. mája 2019 si v meste Hurbanovo obyvatelia pripomenuli 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. 

Podujatie pomohol pripraviť a organizovať podpredseda KG SR generálporučík .v.v. Peter Vojtek. Po položení vencov a hymne Slovenskej republiky odzneli prejavy primátora mesta Hurbanovo Petra Závodského, generálporučíka v.v. Petra Vojteka, podpredsedu oblastného výboru SZPB Nové Zámky pána Pavla Tauska a z Maďarska za protifašistickú organizáciu MEOSZ vystúpil Sándor Nagy.

Nasledoval prednes básní žiakmi miestnych škôl a na záver stretnutia odzneli piesne v podaní ženského zboru Klubu dôchodcov z Hurbanova a Zeleného Hája. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov bol pietny akt umocnený prítomnosťou vojakov z plrb Nitra, ktorí čestnou strážou pri pamätníku a zástave zdôraznili význam tohto sviatku.

Pozitívne bolo, že spomienky sa zúčastnil i väčší počet žiakov a študentov z hurbanovských škôl. Pre záujemcov bola následne pripravená ukážka výzbroja a výstroja vojakov OS SR, ktorá sa z dôvodu dažďa konala vo vestibule kultúrneho domu. Oficiálna delegácia mala možnosť navštíviť hurbanovskú hvezdáreň, prezrieť si tam výstavu, planetárium a obnovenú budovu historického observatória. 

Hurbanovo

« späť