Dňa 11. novembra 2022 si tradične pripomíname „Deň vojnových veteránov“ alebo aj „Deň červených makov“, ktorý je spojený so skončením I. svetovej „Veľkej“ vojny, od ktorej už uplynulo 104 rokov. Už tradične sa členovia Klubu generálov SR stretli na vojenskom cintoríne v Trenčíne – Zábranie, ktorý sme zrekonštruovali a pri 100.výročí ukončenia 1. svetovej vojny odovzdali rezortu obrany.

Záštitu nad pietnym aktom prevzal veliteľ Posádky Trenčín, veliteľ Pozemných síl OS SR genmjr. Ing. Ivan Pach. V priebehu aktu kladenia vencov hrala pesnička „Na Flámskych poliach“, nový symbol života. Samotného aktu sa zúčastnili okrem primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, rodina zosnulého generálporučíka v.v. Ing. Pavla Honzeka, členovia Zväzu vojakov SR Klub Trenčín a ďalší pozvaní hostia. Po pietnom akte kladenia vencov sa zúčastneným prihovoril vojenský duchovný nadporučík Stanislav Dulák. a následne sme si uctili pamiatku padlých vojakov položením zapálených sviečok.

Hlavne zásluhou zosnulého genpor.v.v. Ing. Pavla Honzeka prešiel vojenský cintorín významnou rekonštrukciou a v roku 2019 bol vyhlásený za „Národnú kultúrnu pamiatku“. Odpočíva tu 771 vojakov, deviatich národnosti, pričom iba 3 padlí vojaci sú neznámi. O cintorín sa i naďalej staráme, dňa 3.11.2022 tam brig.gen. Ing. Juraj Krištofovič so spolupracovníkmi dobrovoľne pracovali, areál upratali a pripravili na dôstojný pietny akt.

Členovia KG SR genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genpor.v.v. Ing. Peter Gajdoš, genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, náš podporovateľ pán Miloš Vašek sa spolu s Alenou Honzkovou, manželkou zosnulého gen. Honzeka, následne odobrali na cintorín v Trenčíne a Beckove, aby si zapálením sviečky a tichou spomienkou pripomenuli našich priateľov, generálov Pavla Honzeka, Gašpara Hozmana, Mariána Mikluša a Jaroslava Muríňa.

« späť