19. decembra 2018 podpísali na pôde rezortu obrany v Bratislave Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a Klubom generálov SR minister Peter Gajdoš a predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik. Predmetom tejto dohody je úprava základných podmienok pre spoluprácu zmluvných strán na základe vzájomnej a obojstrannej výhodnosti. Uvedenú dohodu podpísal minister aj s ďalšími, cca 15-timi občianskymi združeniami a organizáciami, ako napr.: zväzom vojakov SR,  slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, spoločnosťou M. R. Štefánika, klubom vojenských výsadkárov SR, združením žien v ASR, úniou vojnových veteránov SR  a inými. Za KG SR sa okrem predsedu KG SR podpísania dohody zúčastnil aj tajomník KG SR generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský.

Aj napriek nabitému programu si minister Peter Gajdoš spolu s generálnym tajomníkom služobného úradu MO SR Jánom Hoľkom našli čas, aby sa osobne poďakovali predstaviteľom jednotlivých občianskych združení a organizácií za doterajšiu spoluprácu a vyjadrili prianie, aby sa aj v budúcnosti rozvíjala k obojstrannej spokojnosti. Oficiálna i neoficiálna časť podpísania dohody sa niesla v duchu blížiacich sa vianočných a novoročných sviatkov, vzájomného porozumenia, priateľstva a dôvery. Asi najvýstižnejšie celú atmosféru vyjadrujú slová generálneho tajomníka SÚ MO SR Jána Hoľka, ktorý povedal: „Priatelia, strážme si naše priateľstvo a spoluprácu, ktoré sú ako hra na husliach, ak sa nám roztrhne sláčik, nahradíme ho iným, ale melódia bude už iná.“

Vianočnú atmosféru umocnila aj vianočná kapustnica, ktorá sa pre všetkých zamestnancov MO SR a predstaviteľov zúčastnených združení i organizácii podávala na parkovisku pred ministerskou budovou. Minister Peter Gajdoš medzi nimi privítal aj vzácneho hosťa 95-ročného genmjr. v. v. Emila Bočeka, jedine žijúceho stíhacieho pilota 310. československej perute RAF a všetkým zaželal šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa úspechov a zdravia v Novom roku. K ministrovmu želaniu sa duchovným slovom pripojil aj 1. ordinár ordinariátu OS a OZ SR biskup František Rábek a prítomným zavinšoval hojnosť božieho požehnania

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi ministerstvom obrany SR a Klubom generálov SR

« späť