V utorok 14. apríla 2015 delegácia Klubu generálov SR v zložení:

náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Milan Maxim,

predseda Klubu generálov SR generálmajor František Blanárik

podpredseda Klubu generálov SR generálporučík Peter Vojtek,

vedúci Regionálnej skupiny Stred KG SR generálmajor Ján Pančík

navštívila generála Jána Husáka v mieste jeho bydliska Skýcove.

Generáli osobne zablahoželali generálporučíkovi vo výslužbe Jánovi Husákovi pri príležitosti jeho 92. narodenín.

Pri tejto slávnostnej príležitosti mu generálporučík Milan Maxim udelil pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu OS SR I. stupňa.

Generálmajor František Blanárik, predseda Klubu generálov SR, na návrh Rady KG SR udelil generálovi Husákovi pri príležitosti je 92. narodenín vyznamenanie – Záslužný kríž gen. Rudolfa Viesta 1. stupňa (zlatý).

Generálporučík v.v. Husák si počas rozhovoru s návštevou zaspomínal na svoje začiatky. 

„Manželmi sme 68 rokov a teraz môžem povedať, že sme mali krásny život. Snažili sme jeden druhého vždy podporovať a boli sme stále spolu. A … mi vždy vytvárala podmienky pre prácu,“ povedal oslávenec, pre ktorého byť vojakom znamenalo naplnenie životných ideálov. 

Ján Husák sa narodil 12. apríla 1923 v Sasinkove. Ako vojak základnej služby v roku 1944 absolvoval poddôstojnícku školu v Poprade a od augusta toho roka sa s celou jednotku aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania. Po jeho potlačení sa stal príslušníkom partizánskej skupiny Národný pomstiteľ, ktorá pôsobila v Tríbečských vrchoch. Počas dlhej a bohatej vojenskej kariéry až do roku 1972 pôsobil na rôznych postoch v rámci armády. Do roku 1976 pôsobil na pozícii náčelníka Kancelárie ministra NO ČSFR v Prahe a potom do roku 1986 slúžil na veliteľstve Varšavskej zmluvy v Moskve.

V rokoch 1989 – 1992 pôsobil Ján Husák ako tajomník okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Nitre a v rokoch 1992 – 1998 ako predseda SZPB v Bratislave.

Pri príležitosti 50. výročia SNP ho prezident Slovenskej republiky v roku 1994 povýšil do hodnosti generálporučíka vo výslužbe. Je držiteľom 12 domácich a 8 zahraničných vyznamenaní.

92.narodeniny gen. Husáka

« späť