Dňa 14. júna 2014 sa členovia Klubu generálov SR zúčastnili slávnostného
odhalenia busty generála II. triedy Štefana Jurecha v jeho rodnej obci Bošáca.
Pri tejto príležitosti podpredseda KG SR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek
odovzdal do rúk starostu obce Bošáca Mgr. Daniela Juráčeka menovací dekrét,
ktorým bol gen. Jurech menovaný za čestného člena In memoriam Klubu generálov
Slovenskej republiky. Na slávnostnom akte sa pod vedením podpredsedu KG SR
zúčastnili generáli Baránek, Gaplovský, Honzek, Husák, Naďovič a mjr.
Daxner. 

Gen. II. triedy Štefan Jurech sa narodil 9. júna 1898 v obci Bošáca. V roku
1916 vstúpil do Rakúsko – uhorskej armády. V rámci 71. pešieho pluku sa
zúčastnil v bojoch na frontoch prvej svetovej vojny v Rusku, Francúzku a
Taliansku. V roku 1919 sa zúčastnil obrany Slovenska proti maďarským
boľševikom. Následne vstúpil do Česko-Slovenskej armády. V roku 1932 absolvoval
Vysokú válečnú školu a stal sa dôstojníkom generálneho štábu. Po vzniku
slovenského štátu v roku 1939 bol prvým náčelníkom štábu Hlavného vojenského
veliteľstva. V roku 1942 bol vymenovaný za veliteľa Rýchlej divízie, ktorá
bojovala na východnom  fronte a bol vymenovaný za generála II. triedy. Ako
presvedčený antifašista pripravoval prechod Rýchlej divízie na spojeneckú
stranu, čo sa však nepodarilo uskutočniť. Po návrate na Slovensko bol za svoju
činnosť vyšetrovaný. Spolupracoval s antifašistickým hnutím, bol kandidátom na
povstaleckého veliteľa. Po nemeckej okupácii Slovenska v septembri 1944 bol
Gestapom zatknutý a vypočúvaný za odbojovú činnosť. Neskôr bol uväznený v
koncentračnom tábore Flossenburg, kde bol na jar v roku 1945 spolu s ďalšími
slovenskými generálmi zavraždený.

generál JURECH

« späť