Už 6. septembra 2018 o 17.00 hod. sa v priestoroch hotela GRANIT Tatranské Zruby – klimatické kúpele stretol organizačný štáb, aby do detailov prebral zabezpečenie samotného XXIV. ročníku Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ktorý na počesť 75. výročia  SNP a Dňa Ústavy SR zorganizoval Zväz vojakov Slovenskej republiky v spolupráci s MO SR a GŠ OS SR

O 19.00 hod. sa v priestoroch hotela začalo jeho slávnostné otvorenie. Po odznení hymny SR a básne „Mor ho!“ od Sama Chalúpku, privítal všetkých zúčastnených prezident ZV SR pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili delegácie z Poľska, Maďarska a Česka, Medzi pozvanými nechýbal ani generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. a  zástupca veliteľa PS OS SR brig. gen. Ing. Martin Michalko, ktorí vo svojich krátkych príhovoroch zaželali všetkým účastníkom výstupu veľa pekných zážitkov a šťastný návrat z jeho vrcholu.

Symbolickým pozdvihnutím pohára vína a slovami:  „Týmto považujem XXIV. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň za otvorený,“ prezident ZV SR pplk. v.v. Ing. Bitera ukončil oficiálnu časť slávnostného aktu.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa na samotnom výstupe zúčastnilo asi 750 účastníkov, z toho asi 200 profesionálnych vojakov a ich rodinných príslušníkov. Za Prezídium ZV SR na vrchol Kriváňa vystúpili: 1. viceprezident genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, 2. viceprezident plk. v.v. Ján Paulech, tlačový hovorca pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík, člen prezídia mjr. Mgr. Zdenko Baranec a kpt. JUDr. Peter Toma, PhD.

Samotný výstup na Kriváň sa už tradične začal 7. septembra 2019 o 8,00 hod. pietnym aktom kladenia vencov  k Pamätníku hrdinov SNP na brehu Štrbského plesa, kde sú pochovaní partizáni Ján Raša a Štefan Morávek. Dôstojnosť a pietu celej akcie umocňovala aj prítomnosť vojenskej Čestnej stráže a smútočný chorál, ktorý znel počas kladenia vencov ministrom obrany SR Petrom Gajdošom, NGŠ OS SR gen. Danielom Zmekom, jednotlivých predstaviteľov zahraničných vojenských delegácií z Poľska, Maďarska, Česka,  USA a ostatných zúčastnených.

 Po skončení pietneho aktu časť zúčastnených vyrazila smerom na Kriváň, aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia. Bolo už na každom z nich ako dosiahnu jeho vrchol a  zdraví sa vrátia späť.

 O 19,00 hod. sa organizačný štáb, pozvaní hostia a niektorí účastníci výstupu opäť stretli v areáli hotela Granit Tatranské Zruby, aby vyhodnotili tohtoročný výstup na Kriváň.

Svoju spokojnosť nielen nad tohtoročným výstupom na Kriváň, ale aj stretnutím vojenských reprezentatívnych organizácií krajín V4 vyjadril aj tajomník ZV SR pplk. v.v. PhDr. Marián Mjartan, ktorý verejne poďakoval MO SR, spoločnosti HOREZZA, a.s., Vojenským lesom a majetkom  SR, Leteckým opravovniam Trenčín, a.s., firmám: ZEKON, DELTECH, MATADOR GROUP, KERAMETAL i mestu Vysoké Tatry za finančnú a materiálnu pomoc pri zabezpečovaní tohtoročného výstupu na Kriváň.

Kriváň

« späť