Rok 2019 vláda SR vyhlásila za Rok M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia a 140. výročia jeho narodenia budúci rok.

K tomuto významnému výročiu sa na Základnej škole Laca Novomeského v Trenčíne uskutočnila 22. novembra 2019 beseda pre žiakov 3. a 4. ročníka o generálovi M. R. Štefánikovi.

Pozvanie na besedu prijal člen Rsk KG SR Sever generálmajor v.v. Svetozár Naďovič, ktorý za svoju prácu dostal od prezidenta SR Andreja Kisku štátne vyznamenanie  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Veľmi pútavou formou priblížil jeho život, jeho zásluhy a význam pre nás, aj v dnešnej dobe. Najviac aktívni žiaci dostali od neho pútavú publikáciu vo forme komiksu o M. R. Štefánikovi.

Pán generál zase dostal ako poďakovanie od detí, do daru od Adelky Schlesingerovej obraz M. R. Štefánika a od Mateja Behula obraz mohyly na Bradle.

Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Daniele Valentovej za organizáciu besedy.

Gen. Naďovič na besede

« späť