15. februára 2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy uskutočnila hodnotiaca členská schôdza Klubu ZV SR  Nové Mesto nad Váhom, ktorú netradične otvoril detský folklórny súbor Čakanka pri MsKS Nové Mesto nad Váhom.  Ich profesionálne vystúpenie ocenili naši členovia búrlivým potleskom.

Po vystúpení folklórneho súboru Čakanka sa ujal slova predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík, ktorý privítal všetkých zúčastnených, vrátane pozvaných hostí – predsedu  Klubu generálov SR genmjr. v.v. Ing. Františka Blanárika,  tajomníka KG SR gen. v.v. JUDr. Tibora Gaplovského, vedúceho Rsk KG SR sever genpor. v.v. Pavla Honzeka, člena rady Klubu vojenských výsadkárov Bratislava kpt. v.v. Ladislava Hrehu , z JDS p. Máriu Lovásovú  a p. Annu Balkovicovú. Prezídium ZV SR  zastupoval tlačový hovorca pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík, ktorý odovzdal od prezidenta ZV SR pplk. v.v. Ing. Eugena Biteru srdečný pozdrav a poďakovanie za doterajšiu vynikajúcu prácu klubu.

Po oficiálnom privítaní hostí a 81 členov a sympatizantov klubu členská schôdza pokračovala podľa schváleného programu pod vedením podpredsedu klubu plk. v.v. Ing. Jozefa Dvorštiaka.  Všetci zúčastnení si so záujmom vypočuli správu o činnosti, správu o hospodárení za rok 2017 a správu kontrolnej komisie.  Zlatým klincom programu bolo ocenenie členov klubu, diskusia a voľná zábava.

Klub generálov SR udelil:

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa:

klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom

predsedovi pplk. v.v. RSDr. Kamilovi Krištofíkovi,

 

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta III.  stupňa:

nadpráporčíkovi v.v. Pavlovi Jeřalovi.

Rada klubu udelila pamätnú medailu kpt. Miloša Uhra, hrdinu SNP:

nrtm. Miroslavovi Šupákovi, pplk. v.v. Ing. Vladimírovi Martákovi, pplk. v.v. Ing. Mariánovi Pikalíkovi a mjr. v.v. Milošovi Urbanovi.

Rada klubu udelila ďakovné listy za dlhodobú spoluprácu a pomoc:

Klubu generálov SR, Klubu generálov  SR – sever, Klubu ZV SR Piešťany, oblastnému Klubu vojenských výsadkárov Bratislava, oblastnej organizácii SZPB Nové Mesto nad Váhom, Jednote dôchodcov Slovenska Nové Mesto nad Váhom, MsÚ Nové Mesto nad Váhom a Ing. Jánovi Hargašovi, riaditeľovi SOŠ Nové Mesto nad Váhom.

Pohodovú atmosféru počas celej členskej schôdze navodzovala aj videokulisa, ktorú vytváral pplk. v.v. RSDr. Josef Putirka premietaním  dnes už historických videozáznamov z bývalého vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov.  Išlo o unikátne videozáznamy, ktoré väčšina členov klubu doteraz ešte nevidela a pri pohľade na seba a svojich kolegov spred 30-40 rokov v nich vyvolávali nostalgické, ale pritom krásne spomienky.  Hodnotiaca členská schôdza sa už tradične skončila pri pohári dobrého vínka, čítaní klubového Spravodajcu  a voľnej priateľskej debate.

Hodnotiaca schôdza Klubu Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom

« späť