8. marca 2019 sa v priestoroch Posádkového domu uskutočnila hodnotiaca schôdza členov základnej organizácie Trenčín I. SZPB.

S úvodnou správou vystúpil predseda ZO plk. v.v. Ing. Miroslav Ondráš. Prítomní boli primátor mesta Richard Rybníček, vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík Pavel Honzek, predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín plk. v.v. Ján Skyba a predseda Klubu VV SR pplk. v.v. Pivoluska.

Po prednesenej správe o činnosti ZO boli členovia základnej organizácie vyznamenaní medailou Partizánskej brigády Jána Žižku.

Z rúk predsedu ZO plk. v.v. Ing. Miroslava Ondráša si medailu prevzali okrem členov ZO aj primátor mesta Richard Rybníček a vedúci Rsk Sever generálporučík Pavel Honzek, predseda KVV Trenčín plk. v.v. Ján Skyba a vedúci PD plk. v.v. Stanislav Martiňák za aktívnu spoluprácu so Zväzom protifašistických bojovníkov.

Na záver schôdze zablahoželal predseda ZO všetkým ženách k sviatku MDŽ.

Hodnotiaca schôdza ZO I. SZPB v Trenčíne

« späť