9. marca 2020 sa uskutočnilo III. VZ v Posádkovom klube Bratislava, ktoré v dôsledku známej situácie podstatne znížilo počet účastníkov a takpovediac v poslednej chvíli umožnilo zhromaždenie uskutočniť. Od 10.3. bol Posádkový klub Bratislava uzatvorený.

III. VZ sa zúčastnili významní hostia z MO SR, Vojenského historického ústavu a partnerských organizácii.

Z Klubu generálov sa III. VZ CPD zúčastnil  vedúci Regionálnej skupiny KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek.

Veľmajster Jaroslav Junek v svojej správe o činnosti vyzdvihol mimoriadnu aktivitu cechu v období rokov 2018-2019. „Cech zorganizoval 14 podujatí, v SR a v zahraničí. Pri príprave a uskutočnení osláv Dňa delostrelectva v Trenčíne a 75. výročia bitky delostrelectva 1. čs az pri Jasle, participoval cech ako spoluorganizátor spolu s GŠ OS SR a ČaSOD Bratislava. Zástupcovia cechu sa zúčastnili ďalších 14 podujatí. Najväčším boli oslavy 75. výročia SNP. Viaceré podujatia mali medzinárodný charakter.“ Vysoko ocenil spoluprácu s MO SR a GŠ OS SR, so zahraničnými partnermi a o.z. Bunkre.

Veľmi nás mrzí, že nemôžeme z finančných dôvodov rozvinúť ešte viac spoluprácu so zahraničnými partnermi najmä z Francúzska, Rakúska, Maďarska a Talianska/ uviedol veľmajster Junek.

V diskusii bola vyzdvihnutá narastajúca účasť sympatizantov a rodinných príslušníkov na činnosti cechu. Nutnosť „omladzovať“ našu členskú základňu v nadchádzajúcom období sa nám javí ako existenčná požiadavka pre funkčnosť cechu aj po 360 rokoch od jeho založenia, ktoré si pripomenieme v roku 2021. Preto bol v Artikuloch schválený osobitný článok o sympatizantoch.

Za svoju prácu v aktívnej službe, za propagáciu OS SR, osobitne ich delostrelectva a aktívnu činnosť v cechu, bolo náčelníkom GŠ OS SR udelená plaketa.

Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave bola Klubom generálov SR udelená

Pamätná medaila generála Jána Goliána II. stupňa

Pamätnú medailu prevzal veľmajster Cechu plukovník v.v. Dr. Jaroslav Junek.

Veľmajstrovi plukovníkovi v.v. Dr. Jaroslavovi Junekovi bola udelená medaila

Záslužný kríž generál Rudolfa Viesta II. stupňa – strieborný.

Vyznamenania Klubu generálov SR odovzdal generálporučík v.v. Pavel Honzek.

« späť