Dňa 10.11.2017 v predvečer svetového dňa veteránov sa členovia KG SR – východ: genmjr. Ing. Blizman, genmjr. Ing. Kováč a brig. gen. doc. Ing. František Bartko, CSc. zúčastnili pietneho aktu zapálenia sviec na novo otvorenom vojenskom cintoríne vo Veľkom Šariši.

Primátor mesta, brigádny generál v.v.  František Bartko sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým ktorí prispeli k tomu, že sa po rokoch podarilo obnoviť tento vojenský cintorín, menovite aj členom KG SR východ, ktorí na jeho obnovu prispeli finančnou zbierkou.

Na zrekonštruovanom vojenskom cintoríne vedľa seba odpočívajú obete troch vojen (1. a 2. svetovej vojny a vojny, ktorú viedla maďarská republika RAD proti Československu v roku 1919)  príslušníci piatich národnosti – maďarskej, poľskej, ruskej, srbskej a slovenskej.

Kladenie vencov vo Veľkom Šariši

« späť