Na pozvanie starostky obce Podolie pani Mgr. Anny Čechvalovej a predsedu ZO SZPB práporčíka v.v. Pavla Jeřalu sa osláv 72. výročia SNP v obci Podolie dňa 2. septembra 2016 zúčastnil vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek s manželkou.

Oslavy zahájila starostka obce o 17.00 hodine na miestnom futbalovom štadióne. So slávnostným príhovorom vystúpil poslanec NR SR pán Dušan Bublavý a pplk. v.v. Ing. Kamil Krištofík. Na záver oficiálnych vystúpení odovzdal generálporučík v.v. Pavel Honzek kópie Evidenčného listu pochovaného vojaka Michala Červeňanského, ktorý je rodákom z obce Podolie a zomrel v dobe 1. svetovej vojny v nemocnici v Trenčíne ako vojak 15. Honvédskeho pešieho pluku a je pochovaný na vojenskom cintoríne v Trenčíne-Kubra. Zároveň bola starostka obce spolu s žijúcimi rodinnými príslušníkmi zomretého vojaka pozvaná na slávnostný akt kladenia vencov pri príležitosti 98. výročia ukončenia 1. svetovej vojny dňa 10. novembra 2016. Generál Honzek v krátkosti uviedol, že z iniciatívy Klubu generálov SR sa tento vojenský cintorín za riadenia Klubu generálov SR v súčasnej dobe obnovuje a jeho slávnostné otvorenie po jeho obnove je plánované v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.

V 20.00 pozvaní hostia spoločne zapálili vatru SNP.

Podolie

« späť