Predseda Klubu Pezinok Zväzu vojakov SR plukovník v.v. Ing. Milan Viglaský, na základe rozhodnutia Rady klubu Pezinok, odovzdal dňa 04. marca 2020 v objekte Ministerstva obrany Slovenskej republiky Pamätnú medailu k 25. výročiu založenia klubu generálmajorovi v.v. Ing. Františkovi Blanárikovi, predsedovi Rady Klubu generálov SR.

Pamätná medaila bola menovanému udelená za aktívny prínos pri presadzovaní vzájomne prospešnej spolupráce medzi Klubom Pezinok ZV SR a Klubom generálov SR.

« späť